Nhân gian vốn lắm bộn bề
Sao hk bỏ hết mà về bên e

image