xin chào mọi người,rất vui dc làm quen với mọi người ..