Translate   1 year ago

Tập đoàn, mọi thứ đều rất tốt, duy chỉ có 1 điều không tốt...rút tiền quá chậm !!! Chờ đợi, chờ....đợi ;((