Hang My added new product for sell.
  2 months ago
image

Tôm khô

Cà Mau

Tôm khô Cà Mau: không tẩm màu, không chất bảo quản, đặc biệt nhà làm.
Tôm nhà em giá: 100$/1kg.
Tôm từ 1000 -1020 con/1kg.
Ace ủng hộ em thì liên hệ Zalo em: 0816488944. Gặp em My Cà Mau.
Em vụn công nghệ lắm, ace thương tình liên hệ Zalo em cám ơn nhiều.


Type New
Price $100 (USD)
Status In stock