Translate   2 years ago

Người vì tôi vẽ hoa vẽ lá, tôi tưởng người ngáo đá nên báo công an

image