Pro max đẹp leng keng.
ERG hoặc VNĐ cho ae nào có nhu cầu.
Hàng 99%. Bản 64gb

image