Còn 2 cây ipad Air 2 16gb.
Thích hợp cho các UL đi tìm các nhà đầu tư mới.
Tiện lợi hơn khi phải mang máy tính đi theo.
Hỗ trợ ERG cho anh chị em nào quan tâm

imageimage