Translate   2 years ago

Thằng cháu của em rất gì và này nọ
Tuổi heo mà lì như trâu
Quà mình cho nó nhưng mình k được đụng vào

image
image
image