Translate   2 years ago

2bức ảnh khác nhau va xa nhá các t/y 👏👏
Đã tới kemtrộn CN ui đen xấu ntn thì cũng phải đẹp👌👌👌
100% không trắng hoàn tiền xài không hieu quả bù tiền 100% chỉ cần sieng duong kem ngay 2lần thui nhá sẽ có lan da trắng hỏng🍀🍀🍀

image
image
image