Translate   2 years ago

Ai chỉ cho mình cài ảnh đại diện được không ạ, mình mới tham gia nên không rành ạ