Translate   2 months ago

Có vài người xuất hiện .....
.....Trong cuộc đời bạn Chỉ để chứng minh cho bạn
THẤY bạn rất dễ bị :LỪA

#banđãtừngbịnhưthếchưa#

image