Translate   2 months ago

4 thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh thành chính quả

image