Translate   3 months ago

🇨🇭Tài khoản PHÚC ĐỨC và tài khoản NGÂN HÀNG.
Trong một trải nghiệm du hành về thế giới bên kia, ở phiên toà phán xét trong lúc chờ đợi đến lượt mình,được nghe một loạt câu chuyện liên quan đến tiền bạc rất hay và xin được kể lại một câu chuyện của chị Màu.
Vừa gặp Thượng Đế Chị Màu đã liên tiếp đặt câu hỏi.
Thượng đế ơi !
Khi còn sống con không hề làm hại đến ai, không nói xấu chỉ trích ai,mà tại sao cuộc đời con vẫn gặp rất nhiều tai ương?
Hằng ngày con vẫn rất siêng năng lao động làm việc, thậm chí là cày hùng hục ngày lẫn đêm mà sao con vẫn nghèo, và chết vì không có tiền chữa bệnh?
Thượng Đế nhìn chị và nói: “Cuộc đời con có 2 loại tài khoản cần được vun vén làm đầy mỗi ngày, con đã không làm đúng mà còn làm ngược lại! ”
Tài khoản thứ nhất được gọi là PHÚC ĐỨC, tài khoản thứ 2 là tài khoản NGÂN HÀNG. Dù rằng ở trển con không làm hại đến ai, không nói xấu ai nhưng có phải con rất ít và dường như không đi giúp đỡ người khác để TẠO PHÚC?
Dù con có đang nghèo thì con vẫn phải đi giúp những người nghèo hơn con, họ nghèo hơn con về mặt tiền bạc, họ nghèo hơn con về trí tuệ.Điều đó, sẽ giúp con gia tăng tài khoản PHÚC ĐỨC mỗi ngày.
Khi tài khoản PHÚC ĐỨC của con luôn đong đầy,con có thể dùng nó để mua một cơ hội, mua một vận may, đổi để tránh một nỗi khổ, tránh một tai ương, tránh bị mất mạng và đặc biệt đổi lấy tài khoản NGÂN HÀNG lớn.
Là do tài khoản PHÚC ĐỨC của con luôn trong tình trạng CẠN nên việc con nghèo khó, đau khổ là đúng rồi.
Hãy nhìn sang bên phải của con, đó có phải là người hàng xóm của con không? Có phải ông ấy sống một cuộc sống rất sung túc không? Có phải ông ấy rất giàu có phải không? Có phải ông ấy có số giờ lao động ít hơn con không? Nhưng có phải ông ấy đi giúp người nhiều hơn con gấp 10.000 lần không?
Ông ấy đã luôn biết vun vén tích lũy cho tài khoản PHÚC ĐỨC của mình được đầy. Khi đó, không những ông ấy có một cuộc sống trọn vẹn mà tài khoản NGÂN HÀNG sẽ tự đầy .
“Copy “

image