m lặng là cách tốt nhất để cho ai đó biết họ đã làm bạn bị tổn thương