Translate   4 months ago

Mọi người đã chăm sóc răng miệng đúng cách chưa.