BẢO VIỆT NHÂN THỌ TIẾP TỤC ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG NHIỄM SARS-COV-2
𝐀́𝐏 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟏/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏

🦠🩺Từ thời điểm dịch Sars-CoV-2 (Covid-19) xuất hiện tại Việt Nam đầu năm 2020, BVNT đã nhanh chóng đưa ra chính sách giải quyết quyền lợi bảo hiểm đặc biệt hỗ trợ các KH không may nhiễm bệnh nhằm chia sẻ những khó khăn KH gặp phải. Chính sách này vẫn được BVNT tiếp tục duy trì cho tới hết năm 2021 với việc chi trả 200% lần số tiền bảo hiểm của quyền lợi trợ cấp viện phí cơ bản.

💙Đã 2 tháng kể từ khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát, mỗi người dân Việt đều hướng về tâm dịch, ủng hộ bằng cả vật chất và tinh thần. Là thương hiệu bảo hiểm Quốc gia, BVNT luôn hành động vì lợi ích của mỗi người dân, sát cánh cùng Chính phủ để chiến thắng đại dịch!

✅Đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐅𝐑𝐄𝐄 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐢𝐛 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐧𝐠𝐚𝐲👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

☎️0898920026

Link:https://www.baovietnhantho.com.....vn/tin-tuc/chi-tra-

image