Translate   6 months ago

Trên đời này thứ mình cầm mà
Không nỡ buông nhất ......
Chính là đôi đũa 🙃

#mọi người giữ sức khoẻ #
#happy#

image