Ok 3-0 ==> 3-2 coi như ==> 1-0 ở mĩ đình xem như hoà 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 zui zẽ k quạo
Có cơ hội gặp lại vn bẻ cổ UAE OK
VIỆT NAM NÓI LÀ LÀM