Translate   5 months ago

Hãy sống hết mình và hãy làm hết mình đi
Để ngày mai không đeo mang hai chữ TIẾC NUỐI ❤️❤️

image