Cái mạng xã hội gì đăng vidoes không cho. Loding trang thì chậm vãi tè ra. Từ lúc ra cái mxh này. Nhà phát triển. Không cập nhật 1 lần nào. ????