Translate   4 months ago

Ai nói mình hay, dở
Ta khoan vội trách hờn
Khen, chê là bài học
Cho mình sống tốt hơn.
(Thầy Pháp Hòa)

image