Translate   4 months ago

Trên con đường thành công k có dấu chân của kẻ lười biến.✍️

image