Nếu bạn không vấp ngã sẽ không bảo giờ đứng dậy
Nếu bạn không trải nghiệm sẽ không có kiến thức.
Nếu bạn không hành động thì mọi mong ước chỉ là ảo vọng
Nếu bạn không có bản lĩnh thì không thể vượt qua một thử thách nào cho dù nó rất nhỏ

Hãy đứng lên và hành động đi bạn, thành công đang đợi bạn ở cuối con đường.

image