Translate   8 months ago

https://youtu.be/58ql7MIIL9A
tuy là cũ rồi nhưng đầy đứa hối hận vì chúng nó đã không tin, có đứa mua đến 24-24,5nghìn/$ để về bán 250k/1000$
Erg tuyệt với của chúng ta