Tết này vẫn giống Tết xưa
Dưa hành Thịt mỡ Đào vừa trổ hoa
Năm trước Tết ở nơi xa
Năm nay Tết ở quê nhà thân yêu😀👍💖

image