Translate   10 months ago

👉👆TẾT AE BÀ CON TA VỀ QUÊ VỚI GIA ĐÌNH CHUNG VUI VỚI NHAU ..

❤CÒN MÌNH KO CÓ $$ VỀ Ở LẠI Bình DƯƠNG...
👉👉 ĐÚNG LÀ CUỘC SỐNG THẬT..