Translate   9 months ago

Muốn da đẹp được như này hẹn các chị qua tết nhé.
Nám tàm nhang dùng sâm 1 MQ.SKIN bao da đẹp

Không hiệu quả em hoàn tiền cho các chị.

image
image
image