Translate   9 months ago

⁉️BẠN CÓ BIẾT
#6_QUY_LUẬT_CỦA_VŨ_TRỤ???🪐
(Tất cả những người thành công đều áp dụng)

1. #LUẬT_HẤP_DẪN
– Cái gì giống nhau → hút nhau
– Cùng tần số nào → hút tần số đấy
– Mây tầng nào → bay tầng đó
► Không có điều gì tự nhiên xảy ra trong cuộc sống. Nếu ta có trường năng lượng tốt thì sẽ hút được những điều tốt đẹp

2. #LUẬT_NHÂN_QUẢ
– Ta muốn giàu sang → gieo hạt hào phóng.
– Muốn nhận tình yêu thương → gieo hạt yêu thương.
– Để nhận quả sức khỏe → gieo hạt sự sống.
► Muốn điều gì thì gieo điều nấy.

3. #LUẬT_CÂN_BẰNG
– Muốn nhận được nhiều hơn → hãy cho đi, cống hiến nhiều hơn
– Tư duy của ta đến đâu → tài chính của ta đến đó.
– Tư duy được nâng lên → mọi thứ sẽ được nâng lên.
► Ta nhận lại được chính xác những gì mình đã cho đi trong cuộc đời này.

4. #LUẬT_TRONG_NGOÀI
– Muốn bên ngoài ta vui vẻ ↔ bên trong phải vui vẻ.
– Muốn thế giới bên ngoài ta tốt đẹp ↔ thế giới bên trong ta phải tốt đẹp.
► Ta hãy cố gắng từ bên trong.

5. #LUẬT_TẬP_TRUNG
– Cái gì tập trung vào → cái đấy sẽ càng mở rộng.
– Tập trung vào sự vui vẻ, tích cực → cuộc sống có nhiều niềm vui và sự tích cực.

6. #LUẬT_NHẤT_QUÁN
Cách ta làm một việc là cách ta làm mọi việc