Translate   10 months ago

Cần xin gạch đá để xây nhà đây...🤣🤣🤣