Translate   10 months ago

công tác chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

image
image
image