Translate   10 months ago

Có những cơn say không phải là nắng
Cũng có những ánh nắng không đến từ bầu trời 🤪

image
image