Translate   7 months ago

Co hội k đến hai lần.
Muốn thành công hãy đi cùng đội nhóm.

image