Translate   10 months ago

TRONG CUỘC SỐNG : NỖI SỢ HÃI LÀ KHÔNG CÓ THẬT
-CHO NÊN HÃY ƯỚC MƠ + LÀM
-CHIẾN THẮNG BẢN THÂN LÀ CHIẾN THẮNG HIỂN HÁCH NHẤT
-ĐI VÒNG MÀ VỀ ĐÍCH CÒN HƠN ĐI THẲNG MÀ NGÃ ĐAU