Translate   10 months ago

Nếu đi mà lo mỏi chân, học mà sợ nhức đầu, làm mà ngại thất bại thì đích đến thành công và sự giàu có chắc sẽ còn xa lắm, nhiều khi là mù mịt. Trong lịch sử chưa có ca nào thành công mà không phải bỏ sức💪

image