Translate - Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.   10 months ago

Món quà tuyệt vời nhất bạn có thể trao tặng một người đó chính là thời gian. Bởi vì khi bạn trao đi thời gian của mình có nghĩa là bạn đã trao đi một phần cuộc sống mà bạn không thể nào lấy lại được.

image