Translate   12 months ago

Em ơi có phải ngoài trời đang mưa?

image