Translate   1 year ago

NHẤC PHÔN LÊN HỎI ÔNG TRỜI NẾU KO HÀNH ĐỘNG ĐỔI ĐỜI ĐC KO? TRỜI RẰNG: MÀY NÓI VIỂN VÔNG. NHỮNG THẰNG BIẾNG NHÁC ĐỪNG MONG ĐỔI ĐỜI!