Doanh thu ngày hôm qua :905.543$ nha cả nhà. Cứ đều vậy là êm. Tương đương mỗi 1 CP nắm giữ= 0,0005659$ cổ tức. Ae có bao nhiu cứ thế x lên

image