Translate   1 year ago

"Hãy gõ rồi cửa sẽ mở. Hãy tìm rồi sẽ gặp". Tôi biết rằng tất cả mọi điều tôi muốn, chỉ cần tôi hành động với niềm tin vào thành công tuyệt đối thì nhất định tôi đạt được

image