Translate   1 year ago

Ngày mai, Việt Nam sẽ mở cửa 4 đường bay quốc tế thường lệ đi Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Tuy nhiên, giai đoạn này, khách du lịch chưa được phép nhập cảnh, mà chỉ ưu tiên nhà ngoại giao, nhân viên công vụ, công dân Việt Nam ở các quốc gia, vùng lãnh thổ có nhu cầu về nước. Bên cạnh đó sẽ ưu tiên người Việt đi xuất khẩu lao động, chuyên gia nước ngoài trình độ cao sang Việt Nam.

image