1 year ago

Nước ⚘ Gmen & Glovely dành cho Nam & Nu
Trọn bộ có 6 chai : 2 lớn 4 trai nho
1 chai lớn Nam 100ml
2 chai nhỏ Nam 15ml
1 chai lớn Nữ 50ml
2 chai nhỏ Nữ 15ml
🌺 Có bán lẻ ...
Giá cả ib

image