Translate   1 year ago

Em mới chở cá mực 🐠 🐙 tươi về nhà Và khô 🐙 đù. Khô đổng. Khô chình mở. Khô 🐠 mực.khô lò Tho. Khô chỉ vàng .khô cá nục.

Khô cá đuối dơi. Khô cá đuối khô.
Là khô một nắng mới 😋 ngon nha.

Mời khách hàng ghé mua về ăn nhé !
Ăn cơm được .Nhậu được luôn nà. 😁👍

Cứ khoảng 2/3/4 ngày em bán hết khô cá là em chở khô cá mới về tiệm.

Khách hàng mua ăn cứ yên tâm. Khô mới chất lượng. 👍👍.
Ai mua nhiều ib em xếp tận nơi. 👍
sdt '' 034 6173 947 ''

image
Translate   1 year ago

Em mới chở cá mực 🐠 🐙 tươi về nhà Và khô 🐙 đù. Khô đổng. Khô chình mở. Khô 🐠 mực.khô lò Tho. Khô chỉ vàng .khô cá nục.

Khô cá đuối dơi. Khô cá đuối khô.
Là khô một nắng mới 😋 ngon nha.

Mời khách hàng ghé mua về ăn nhé !
Ăn cơm được .Nhậu được luôn nà. 😁👍

Cứ khoảng 2/3/4 ngày em bán hết khô cá là em chở khô cá mới về tiệm.

Khách hàng mua ăn cứ yên tâm. Khô mới chất lượng. 👍👍.
Ai mua nhiều ib em xếp tận nơi. 👍
sdt '' 034 6173 947 ''

image
Translate   1 year ago

Em mới chở cá mực 🐠 🐙 tươi về nhà Và khô 🐙 đù. Khô đổng. Khô chình mở. Khô 🐠 mực.khô lò Tho. Khô chỉ vàng .khô cá nục.

Khô cá đuối dơi. Khô cá đuối khô.
Là khô một nắng mới 😋 ngon nha.

Mời khách hàng ghé mua về ăn nhé !
Ăn cơm được .Nhậu được luôn nà. 😁👍

Cứ khoảng 2/3/4 ngày em bán hết khô cá là em chở khô cá mới về tiệm.

Khách hàng mua ăn cứ yên tâm. Khô mới chất lượng. 👍👍.
Ai mua nhiều ib em xếp tận nơi. 👍
sdt '' 034 6173 947 ''

image
Translate   1 year ago

Em mới chở cá mực 🐠 🐙 tươi về nhà Và khô 🐙 đù. Khô đổng. Khô chình mở. Khô 🐠 mực.khô lò Tho. Khô chỉ vàng .khô cá nục.

Khô cá đuối dơi. Khô cá đuối khô.
Là khô một nắng mới 😋 ngon nha.

Mời khách hàng ghé mua về ăn nhé !
Ăn cơm được .Nhậu được luôn nà. 😁👍

Cứ khoảng 2/3/4 ngày em bán hết khô cá là em chở khô cá mới về tiệm.

Khách hàng mua ăn cứ yên tâm. Khô mới chất lượng. 👍👍.
Ai mua nhiều ib em xếp tận nơi. 👍
sdt '' 034 6173 947 ''

image
Translate   1 year ago

Em mới chở cá mực 🐠 🐙 tươi về nhà Và khô 🐙 đù. Khô đổng. Khô chình mở. Khô 🐠 mực.khô lò Tho. Khô chỉ vàng .khô cá nục.

Khô cá đuối dơi. Khô cá đuối khô.
Là khô một nắng mới 😋 ngon nha.

Mời khách hàng ghé mua về ăn nhé !
Ăn cơm được .Nhậu được luôn nà. 😁👍

Cứ khoảng 2/3/4 ngày em bán hết khô cá là em chở khô cá mới về tiệm.

Khách hàng mua ăn cứ yên tâm. Khô mới chất lượng. 👍👍.
Ai mua nhiều ib em xếp tận nơi. 👍
sdt '' 034 6173 947 ''

image