Airdrop Cover Image
Airdrop Profile Picture
140 Members

☘️☘️🔥🔥🔥 48$ Bidesk Exchange, sàn đã hoạt động khá ngon đã list CMC, nhận coin sàn !!!!

🎁 Get 85 BDK + 25 BDK/ref
(có thể nhận lên tới 600 BDK~48$ (giá bán ieo) khi hoàn thành các nhiệm vụ, làm nhiều ăn nhiều)

1️⃣Đăng ký sàn: https://www.bidesk.com/register?inviteCode=ZEWEVWA
🔹Confirm email
🔹Finish Easy KYC
🔹Done

2️⃣ BIDESK BOUNTY
🔹Register : https://bounty.bidesk.com/
🔹Đăng nhập bằng google cùng email hoặc dùng cùng gmail đã đăng ký sàn để đăng nhập===> vào mail đợi xác nhận hơi lâu tí vì quá tải !!!
🔹Hoàn thành các nhiệm vụ, làm nhiều ăn nhiều.

Group thảo luận: https://t.me/freesum

image

☘️☘️ 🔥🔥20$ CƠ HỘI NHẬN LÊN ĐẾN $19000, SÀN LUKKI ĐÃ LIST CMC Giveaway $200000, ÔNG NÀO Ở HIỀN CÓ THỂ GIÀU NHÉ !

🎁 NHẬN $20 + $5 / Ref (random)
- 10 SUẤT NHẬN ĐƯỢC BTC TỪ $1000 - $19000 + LOT
- 2030 Suất nhận $20
- Ref deposit người giới thiệu sẽ nhận được $5 LOT
1️⃣ Đăng ký sàn và xác minh mail: http://bit.ly/2YVI7Xp
2️⃣ Vào Link: http://bit.ly/2rS2Wqt

- Tham telegram Lukki
- Điền mail đã đăng ký bước vào Bot
Nhận được 1 vé + 2 vé/ref
🔥🔥25/1/2020 kết thúc.

Group Tele thảo luận: https://t.me/freesum
Group ERG: https://social.eaglerockgloble.org/airdrop

image