Translate   2 months ago

🤩 Đội nhóm thành công 🤩
Xây dựng đội chơi,và phát triển sự nghiệp

image
Translate   2 months ago

🌸🦅“Người ta thường không đủ KIÊN TRÌ, 3 năm làm cho chính mình, Nhưng lại KIÊN NHẪN 40 năm đi làm thuê cho người khác”😎

image
Translate   2 months ago

🌸 người thành công, tự thay đổi để thích nghi🌸
😎 người bận rộn nói về khó khăn trong tương lai😎

người bận rộn, làm hài lòng người lạ😭

🦅 người thành công làm hài lòng khách hàng🦅

image
Translate   2 months ago

Các đối tác hôm nay tại Cần Thơ và Vị Thanh 🥰🥰

image
Translate   2 months ago

Các đối tác hôm nay tại Cần Thơ và Vị Thanh 🥰🥰

image