Muốn mời anh dùng bữa tối
Nhưng lại sợ thành bữa tối của anh 😘

image

Em sinh ra không phải để sống vất vả
Mà là để sau này được gả cho anh ❤️

image
Translate   7 months ago

" 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐,
𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑜̣𝑖 𝑎́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 "

image
Translate   7 months ago

Xiêu lòng ánh mắt,
Xong liều yêu anh.

image
Translate   7 months ago

Áo trắng có làm anh lo lắng😝😝

image