Tinh dầu dubai cô đặc cực sang, cực thớm luôn
Chai 15ml, 35ml tuỳ chọn
Giá rẻ bèo nhèo
Telegram Ngô Thị Mỹ Tiền (nick chính)

image

Tinh dầu dubai cô đặc cực sang, cực thớm luôn
Chai 15ml, 35ml tuỳ chọn
Giá rẻ bèo nhèo
Telegram Ngô Thị Mỹ Tiền (nick chính)

image